17/11/2018

Valoració

VALORACIÓ D’EMPRESES

És una obvietat assenyalar que una empresa val el preu que algú estigui disposat a pagar per ella. No existeix un valor objectiu que ningú no pugui discutir, el concepte valor va unit necessàriament a la percepció subjectiva del comprador i del venedor.

En els processos d’adquisicions o fusions empresarials, en els quals se’ns demana que emetem una opinió sobre el valor de mercat de l’empresa a transaccionar, observem que l’operació es consuma quan la percepció de valor del comprador és superior a la percepció que té el venedor.

Deixant al marge els actius fàcilment quantificables i valorables, el comprador d’una empresa en funcionament creurà poder obtenir-ne una rendibilitat mes gran de la que s’imagina el venedor, implantant o canviant el model estratègic per aconseguir uns beneficis més elevats.

«Una empresa no val pel que va arribar a valer en el passat sinó pel que valdrà en el futur».

Per la seva part el venedor estarà cedint l’empresa per un valor basat en les seves expectatives actuals, rebaixant-les amb la finalitat de fer més atractiva l’operació de compra – venda i per tant facilitar la transacció.

La quantificació del valor obtingut a través de la consolidació dels diferents mètodes de valoració existents, ha de donar com a resultat una xifra tal que superi les expectatives del venedor i no assoleixi les del comprador. De donar-se aquesta circumstància es materialitzarà la transacció econòmica que ha motivat la consulta a una empresa externa.

«Existeixen tants valors d’una empresa com mètodes apliquem, com persones l’estiguin valorant i com moments diferents en què es realitzi la valoració».

GcR disposa els mitjans humans i el coneixement necessari per valorar una empresa

  • – Per negociar la seva possible venda o adquisició
  • – Per valorar possibles estratègies de fusió empresarial
  • – Per donar entrada a nous accionistes o sortida a socis que desitgin des invertir

Consulti’ns, sense compromís li donarem la nostra opinió i resoldrem tots els seus dubtes.