17/11/2018

GcR Management

ÀREA GERENCIAL:

GcR “management” és una eina gerencial a disposició de l’empresari que desitja dedicar els seus esforços al producte i al procés i necessita una assessoria externa totalment integrada amb el comitè directiu que li garanteixi una correcta planificació i control de la companyia.

Realitzem activitats clàssiques de consultoria de direcció, formulant diagnòstics i recomanacions en totes les àrees funcionals de la companyia:

 • Financera
 • Anàlisi i control de la situació financera
 • Anàlisi i control de la tresoreria
 • Elaboració del pressupost operatiu i de gestió
 • Anàlisi de les desviacions pressupostària
 • Comercial
 • Anàlisi de la cartera de productes
 • Anàlisi de marges d’aportació
 • Anàlisi, seguiment i control comercial
 • Producció
 • Anàlisi de la capacitat productiva
 • Anàlisi de nivells de saturació
 • Anàlisi de temps de producció
 • Optimització de layouts
 • Gestió de limitacions

GcR implanta una gestió empresarial basada en els “quadres de comandament”, l’objectiu és que l’empresari controli la companyia a través de documents que li proporcionin informació de l’estat de l’activitat empresarial

GcR assumeix una implicació total en la implantació i seguiment de les seves recomanacions, actuant com a membre permanent del Comitè Directiu de la companyia.

GcR estableix una relació perdurable amb els seus clients en assumir un paper de “partenair” a la presa de decisions gerencials.