Assessoria gerencial i financera

Els nostres serveis

Que els hi oferim?
Go to GcR assessora

GcR assessora

Unim a la professionalitat del nostre equip l’experiència que suposa el ser present en multitud de comitès directius on aportem la nostre col·laboració en la conducció gerencial de l’empresa o fins i tot en els processos de canvi generacional

Go to GcR management

GcR management

GcR “management” és una eina gerencial a disposició de l’empresari que desitja dedicar els seus esforços al producte i al procés i necessita una assessoria externa totalment integrada amb el comitè directiu que li garanteixi una correcta planificació i control de la companyia

Go to GcR estrategia

GcR estrategia

És un producte gerencial que persegueix l’elaboració d’un “pla de negoci”, per tal de definir a mitjà termini ( 3 anys ) l’orientació més adequada de la companyia i per tant facilitar la presa de decisions que ens apropin als objectius.

Go to Valoració d’empreses

Valoració d’empreses

Existeixen tants valors d’una empresa com mètodes apliquem, com persones l’estiguin valorant i com moments diferents en què es realitzi la valoració

Go to GcR formació

GcR formació

L’objectiu formatiu és introduir als assistents en el maneig dels fulls de càlcul, en aquest cas utilitzarem el producte subministrat per Microsoft Office denominat Excel, mostrant les eines més utilitzades per establir i mantenir els seus propis quadres de comandament.

Go to Peritatges

Peritatges

Com a profesionals podem emetre una opinió i elaborar el corresponent informe pericial sobre qualsevol circumstància lligada a l’activitat mercantil de les societats espanyoles

Qui som?

us expliquem la nostra raó de ser

PRESENTACIÓ: GcR és una consultoria especialitzada en gestió empresarial, creada amb voluntat d’oferir a l’empresari una estratègia global integradora en l’àmbit del management com a única via de creixement sostenible en l’entorn actual. L’assessoria empresarial externa possibilita que l’empresari pugui disposar de professionals especialitzats en un món empresarial cada dia més hostil i competitiu, amb tècniques i normes que exigeixen una adaptació constant. És habitual en el teixit industrial català, trobar petites i mitjanes empreses en les quals la clau de l’èxit ha estat tenir un bon producte o servei i conèixer el mercat al qual va dirigit. La GESTIÓ no ha suposat una limitació al creixement i s’ha desvinculat de la direcció de la companyia deixant-la a mans del “comptable” que en ocasions era una figura externa. En els inicis del segle XXI les empreses actuen en un entorn complex i canviant, multitud de responsabilitats recauen sobre la figura de l’empresari que es veu obligat a professionalitzar-se per respondre als nous reptes que se li acosten. Una gestió clàssica ja no és suficient, l’empresa necessita un comitè directiu que prengui decisions gerencials amb professionalitat i que garanteixin la seva continuïtat en el temps. Un projecte empresarial no és una aventura, és una activitat que ha d’estar perfectament planificada ja que interactua a múltiples fronts: a) estar soportada per uns accionistes que han invertit una quantitat important de recursos i que demanden resultats. b) estar dirigida per uns administradors que adquireixen múltiples responsabilitats civils i penals en cas de no actuar amb professionalitat c) ocupa una sèrie de treballadors que tenen de dret a un lloc de treball digne estable i segur d) adquireix compromisos econòmics davant tercers: proveïdors, administracions públiques, entitats financeres, etc. que poden veure’s greument perjudicats per la companyia e) incideix directament en el medi ambient al qual pot ocasionar greus perjudicis. GcR uneix a la professionalitat del seu equip l’experiència que suposa el ser present en multitud de comitès directius a què aporta la seva col·laboració a la conducció gerencial de l’empresa o fins i tot en els processos de canvi generacional.

Contacta amb nosaltres

enviens un mail i ens posarem en contacte amb vosaltres